กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายเอกลักษณ์ บุญลือ

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
eakthaimusic@smschool.ac.th


นางสาวภภัสสร มูลบรรจง

ครู คศ.1
papassorn_23@smschool.ac.th

 

นายบุญยิ่ง  เหมือนแก้ว

ครู คศ.1
boonying@smschool.ac.th


นางสาวสลิลา ลงวุฒิ

ครู คศ.1
salila12@smschool.ac.th


นางสาวชมภู่ น้ำดอกไม้

ครูผู้ช่วย
chompoonamdokmai@smschool.ac.th


นางสาวสุชาดา สุวรรณหงษ์

พนักงานราชการ
suchada2529@smschool.ac.th

นายฐากร  ศรีคำน้อย

ครูอัตราจ้าง
thakorn@smschool.ac.th

ครูแนะแนว


นางสาวจันทร์นภา จวงถาวร

ครู คศ.1
jannapha2533@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget