การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยมีผู้อำนวยสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา เป็นประธาน และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คุณครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ