วันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” รับการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว21) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ