คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมเพื่อกำลังใจให้ “พี่ตูน” ในโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ