วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมค่ายนักเขียนน้อย ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม