วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ