วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดกิจกรรมอำลาครูย้าย คุณครูพินัย โพธฺิ์ศรี ไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกร่วมกันแสดงความรู้สึก อวยพร และมอบของที่ระลึก บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและผูกพัน คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ