วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด วัยใสสร้างสรรค์สารคดีท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ