คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
sukon.st@smschool.ac.th

นางธนัชญา วันทนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
tanatchaya@smschool.ac.th

 

นางเกสร สุนทรเนตร

รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
kasorn1nong@smschool.ac.th

 

 

นางวรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
wannaporn04@smschool.ac.th

นางเนาวรัตน์ จรัสศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารอำนวยการและบุคคล
naowarat1309@smschool.ac.th


นายสุรชัย แก้วหอมคำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
chai_bpm2518@smschool.ac.th

นายชาญณรงค์ แสงพันตา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
channarong1974@smschool.ac.th

Facebook Pagelike Widget