วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จัดการระบบรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”( Bangplama Model ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ