การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายสมพล โตรักษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ