โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู ได้จัดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม