วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ