ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล.๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)