วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิฯ สมาคมผู้ปกครอง-ครู ชมรมครูเก่า จัดการประชุมคณะกรรมการ ครบรอบ 90 ปี รวมพลัง ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ    คลิกเพื่อดูอัลบั้ม