วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”      คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ