วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561เวลา 13:00 น.(ช่วงบ่าย) โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม