วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชันมัธยมศึกษาปีที 1,2,3 ณ ห้องประชุม “ดร.วินัย สารสุวรรณ ” (ภาคเช้า) คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ