ขบวนแห่เทียนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้าร่วมกับโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560 วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรี คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ