วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับแนะนำบุคลากรใหม่ ต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ ให้มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และเจ้ากน้าที่ธุรการ ดังนี้ 1.นายภูมินทร์ สุวรรณสูร วิชาเอกฟิสิกส์ 2.นางณฐมน ศรีงาม วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3.นางสาวธิดารัตน์ สมจันทร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4.นายธีรเจษ ศรมณี วิชาเอกสังคมศึกษา 5.นายณฐกรณ์ ภัทรวาณิชย์โอฬาร เจ้าหน้าที่ธุรการ   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ