วันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ดร.วินัย สารสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ