พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยการนำของนางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ