วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัด”พิธีมุทิตาจิตนุสรณ์ เนืองในวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2561″ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม