วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะศิลปะ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม