วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ