วันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสหวิทยาเขตนเรศวร โดยมีนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เป็นประธานสหวิทยาเขตนเรศวร นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เลขาประธานสหวิทยาเขตนเรศวร นายวินัย เฉิดฉวีวรรณและนายรังสี ยังพะกูล ที่ปรึกษาสหวิทยาเขตนเรศวร เป็นกรรมการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ