วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เป็นประธานโดยมีภาคี 5 ฝ่ายร่วมลงนาม โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์,อำเภอบางปลาม้า,สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า,โรงพยาบาลบางปลาม้า ,ชมรมรถรับส่งนักเรียน,เครื่อข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ