วันที่ 16 มกราคม 2561(ช่วงเช้า) โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมงานเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ