วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน) และด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ