สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA จัดโครงการอบรมเรื่อง คนทันสื่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ,2 ,3,5,7,9,11 เวลา 11:15 น. ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ