กิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา และบรรกาศวันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ