วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมาผดุงวิทย์” นำโดยผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)สู่ห้องเรียน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ