วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารและ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรองผู้อำนวยการกรชศา เพชรปภาสิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุม โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม