วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา งานอนามัยจัดโครงการตรวจสมรรถภาพทางกายประจำปี 61 แก่นักเรียนโรงเรียนบงปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” ณ หอประชุมโรงเรียนบงปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ