วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม