วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติการ ( Logbook)ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม