วันที่ 8 มิถุนายน โรงเรียนบางปลาม้าฯได้รับเชิญ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการสร้างหุ่นยนต์ ผลงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในงานพิธีการเปิดตัวโครงการ Coding at school โดยใช้บอร์ด KidBright และได้รับเลือกให้นำเสนอผลงาน ต่อท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ