วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพม.9 ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ ประชุมดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า” สูงสุมารผดุงวิทย์”    คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ