วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ร่วมรับฟังเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3s Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “และพิธีมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ การ เครื่อเจริญโภคภัณฑ์ร่วมส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ. 2561 โดย มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครื่อเจริญโภคภัณฑ์   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ