ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า...
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   ...
มอบกระเช้าของขวัญแก่เจ้าพนักงานจราจร

มอบกระเช้าของขวัญแก่เจ้าพนักงานจราจร

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู และประธานนักเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่เจ้าพนักงานจราจร สภ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หน้าเสาธง โรงเรียนบางปลาม้า...
วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 62

วันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 62

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 62 ณ เทศบาลตำบลโคกคราม   ...
พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

พิธีมอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน มอบเกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ...
โครงการรณรงค์ลด/คัดแยกขยะ(ขยะเปียก/แห้ง:ขายได้/ขายไม่ได้)

โครงการรณรงค์ลด/คัดแยกขยะ(ขยะเปียก/แห้ง:ขายได้/ขายไม่ได้)

วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 ร่วมเดินขวบนโครงการรณรงค์ลด/คัดแยกขยะ(ขยะเปียก/แห้ง:ขายได้/ขายไม่ได้) ณ บริเวณอำเภอบางปลาม้า...