โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ตั้งอยู่เลขที่ 304 หมู่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร. 035-528553

Email : info@smschool.ac.th  Line : @532momjw

Fanpage : https://www.facebook.com/soongsumarnpadungwit

ที่ตั้งโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

Facebook Pagelike Widget