วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561 โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และ ครูเก่าโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดการประชุมครูเก่า ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ