วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 2 ร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ดร. วินัย สารสุวรรณ  คลิกเพื่อดูอัลบั้ม