วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561เวลา 08:00 น. โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหารและ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ระยะที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา      คลิกเพื่อดูอัลบั้ม