วันที่ 23 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ