โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ค่ายพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 ตุลาคม 2561     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม