วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียน จัดกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”   คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ