วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. โดยการนำของ ผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม