วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561เวลา 08:30 น. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อาคาร 5 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”     คลิกเพื่อดูอัลบั้ม