วันที่ 20 มกราคม 2561 โดยการนำของผู้อำนวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน โดยมีนายประเสริฐ สุนทรเนตร อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี มาเป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพภาษาจีน ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”  คลิกเพื่อดูอัลบั้มภาพ